OKKO


Фото відсутнє

Альтернативна/повна назва:
Окремий Корпус кордонної охорони

Окремий корпус кордонної охорони — військове з'єднання УНР, створене у березні 1918 року при Міністерстві залізничного сполучення. Його начальником у березні 1918 року було призначено полковника В. І. Желіховського.

Згідно з планом формування корпусу, у його складі мало бути дев'ять бригад кордонної охорони та одна учбова:
 • 1-ша Волинська кордонна бригада (Луцьк)
 • 2-га Подільська кордонна бригада (Кам'янець-Подільський)
 • 3-тя Одеська кордонна бригада (Одеса)
 • 4-та Північна кордонна бригада (Гомель)
 • 5-та Чорноморська кордонна бригада (Одеса)
 • 6-та Хоперська кордонна бригада (Бутурліновка, фактично — Валуйки)
 • 7-ма Донецька кордонна бригада (Луганськ)
 • 8-ма Азовська кордонна бригада (Маріуполь)
 • 9-та Курська кордонна бригада (Обоянь, фактично — Суми)
 • Учбова бригада (Нова Прага)


 • За браком старшинських кадрів формування корпусу відбувалось вкрай повільно. З приходом до влади гетьмана Павла Скоропадського начальником Окремого корпусу кордонної охорони був призначений генеральний хорунжий В. З. Савєльєв, начальником штабу — генеральний хорунжий Л. Л. Байков. Полковник В. І. Желіховський був переведений на посаду помічника начальника корпусу. У середені серпня 1918 року розпочалось активне формування бригад кордонної охорони. Були призначені командири та начальники штабів бригад, старшини-прикордонники та навіть фахівці з митної служби.

  Для охорони морських кордонів замість 5-ї Чорноморської кордонної бригади було створено Штаб охорони узбережжя Чорного моря, якому відповідно до проекту, мали підпорядковуватися три полки Чорноморської охорони, які формувалися в Одесі.

  Джерела:

  * Я. Тинченко. Українські Збройні Сили. К: Темпора, 2009 — с. 246.
  Старшини з'єднання:
  * Бєлавін Віктор Платонович - старшина Дієвої армії УНР
  * Годило-Годлевський Олександр Єлізарович - полковник Армії УНР
  * Желеховський Борис Іпполітович - старшина Дієвої армії УНР
  * Желеховський Володимир Іпполітович - полковник Армії УНР
  * Жуковський Олександр Тимофійович - підполковник Армії УНР
  * Захарчук Святослав Косьмич - полковник Армії УНР
  * Івасишин Захар Явтухович - Сотник армії УНР
  * Пшичкін Іван Петрович - Начальник штабу дивізії ДА УНР