24-й (скасований) піший Херсонський полк


Фото відсутнє

Альтернативна/повна назва:
24-й піший Херсонський полк

Мав бути сформований з кадру 60-го піхотного Замосцького полку російської армії. Напередодні Першої світової війни полк розташовувався в Одесі, куди й прибув з Румунського фронту у березні 1918 року. За наказом Військового міністерства Української держави кадр полку мав переміститися до Херсона. Однак майже всі кадрові офіцери 60-го Замосцького полку залишилися в Одесі. Новий український полк, який отримав 3.06.1918 року назву 24-го пішого Херсонського полку, фактично формувався з офіцерів 57-го піхотного Модлінського полку російської армії, що до війни дислокувався в Херсоні. 18.09.1918 полк було скасовано. Потому командир полку зібрав старшин на нараду, на якій закликав їх виїхати на Дон - до складу Добровольчої армії генерала Денікіна, що і було зроблено. У Херсоні залишилися лише поодинокі старшини, які на чолі з хорунжим Андрієм Голубом вступили на службу до кінної сотні при херсонському губернському старості.

Командири полку: Микола Кущинський.

Джерела:

* Тинченко Я. "Українські збройні сили березень 1917- листопад 1918 р. (організація, чисельність, бойові дії): наукове видання. - К.: Темпора, 2009. - 480 с.:іл.
Старшини з'єднання:
* Голуб Андрій - підполковник Армії УНР
* Кущинський Микола Трифонович - полковник УД